Webbenkäter som hjälper företag och deras marknadskommunikation

Ibland kan vissa företag behöva lite hjälp när det kommer till att effektivisera sin marknadskommunikation på internet. Många företag efter att det fått denna hjälp inser hur mycket det har [...]

Hobbys

  De flesta människor som jag känner har någon sorts hobby, vissa gillar att spela fotboll, någon åker skateboard och andra bygger bilar. Det finns en hobby för alla och på [...]

Sakernas internet

  Idag är det ju inte bara genom våra persondatorer som vi har tillgång till internet utan massvis av olika prylar fungerar numera med uppkoppling vilket gör att det i princip [...]

Det effektiva med IT i sin verksamhet

  Kan du på rak arm komma på ett företag som inte sköter sin verksamhet via IT eller åtminstone har det som en del i sin verksamhet? Det är ganska svårt, [...]

Google försöker få Samsung att upphöra med Tuch Wiz

Läste på idg.se att Google försöker få Samsung att upphöra med Touch Wiz, eller rättare sagt Magazine UX. Magazine UX är nämligen Samsungs efterträdare till Touch Wiz, vilket retat upp [...]

Bra lösningar för IT-företag

När man arbetar på ett framstående IT-företag som jag gör så är det av största vikt att allt teknik fungerar som den ska för att informationsutbytet både kollegor emellan och [...]